fbpx

בחרו את הפעולה
שתרצו שנבצע עבורכם

אתר ההזמנות המאובטח של דלוברי מאפשר לך לבצע הזמנות 24/7, להעלות מסמכים למסירה או להגשה, להדפיס אישור מסירה עם פרטי ההזמנה באופן אוטומטי, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה, לתייק את הוכחת הביצוע ולגשת לאתר לצורך שחזור חשבונית, אישור מסירה או תצהיר מוסר – מכל מקום ובכל זמן.

מסירה אישית

החל מ-80 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

הגשה לבית משפט

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

אפוסטיל משרד החוץ

החל מ-100 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

אפוסטיל בית משפט

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

פעולה ברשם המשכונות

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

המצאות למשרדים

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

פעולה ברשם השותפויות

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

פעולה ברשם החברות

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

פעולה ברשם העמותות וחל"צ

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

פעולה ברשם לענייני ירושה

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

רשות מקרקרעי ישראל

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

לשכת רישום מקרקעין

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

הוצאה לפועל

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

בכל מוסד

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

איתור מען

החל מ-60 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

איתור מספר זהות

החל מ-150 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

איתור מספר פלאפון

החל מ-150 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ

איתור כתובת באמצעות חוקר פרטי

החל מ-250 ₪

המחיר אינו כולל מע"מ