fbpx

עושים סדר – מה זה אימות אפוסטיל?

פורסם לפני 3 שנים

אתם בתהליך להוצאת אזרחות זרה? מבררים לגבי תהליך אימוץ? מעוניינים ללמוד בחו״ל ? צריכים להציג החלטה שיפוטית או צו במדינה זרה?

ככל הנראה נתקלתם או נתבקשתם להביא לשגירות / מדינה זרה – תעודה ציבורית מאומתת בחותמת אפוסטיל.

מהי תעודה ציבורית?

תעודה ציבורית זה מסמך שנוצר ע״י מוסד השייך למדינת ישראל, למשל: תעודת לידה, תעודת יושר, תעודת נישואין, תעודת גירושין, תעודת פטירה, תעודת בגרות, תעודה אקדמית, פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט, צו קיום צוואה, צו ירושה וכיוצ״ב.

כדי שהמדינה הזרה תוכל להתייחס ולתת אמון בתעודה הציבורית אותה אתם נתבקשתם להביא – יש צורך באימות התעודה באמצעות המחלקה הקונסולרית במשרד החוץ שבירושלים.

כיצד מאמתים את התעודה בפועל?

בפשטות, כל שאתם צריכים לעשות זה לקחת את התעודה אותה נתקשתם להביא למדינה הזרה (למשל תעודת לידה), לגשת פיזית למשרדי משרד החוץ ברחוב יצחק רבין 9, ירושלים (שימו לב לשעות הפעילות באתר משרד החוץ), להמתין בתור ולקבל אימות מאחורי המסמך המקורי.

תשומת לבכם שהשירות כרוך באגרה בסך 35 ₪ בהתאם לאמנת האג (ראו פירוט בהמשך)

ישנם מספר תעודות הדורשות הליך אימות מקדים:
 1. תעודת גירושין ופסק דין של של בתי הדין הרבניים – בגב התעודה דרושה חתימה של מורשי חתימה מהנהלת בתי הדין הרבניים הכתובת: רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים.
 2. תעודת נישואין – נדרשת חתימת פקיד מורשה בהתאם לדת המבקש:
  יהודים: חתימה של המשרד לשירותי דת, כתובת: רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ירושלים.
  מוסלמים: חתימה של הנהלת בתי הדין השרעיים בירושלים, כתובת: רח' הלל 37 בנין בית אגרון קומה 3, ירושלים.
  נוצרים: חתימה של שלוחת משרד הפנים לעדות הנוצריות, כתובת: רח' כנפי נשרים 15 בניין התאומים, ירושלים.
  דרוזים: חתימה של בית הדין הדתי הדרוזי, כתובת: רח' שלום הגליל 1, עכו.
 3. תעודת בגרות – תעודה מקורית או העתק נאמן למקור, נדרשות בחתימה של פקיד מורשה מטעם אגף הבחינות של משרד החינוך טרם ההגעה למשרד החוץ לקבלת אפוסטיל. כתובת משרד החינוך: רח' שבטי ישראל 29, ירושלים.
 4. תעודות אקדמיות ותעודות בית ספר – חתימה של משרד החינוך כתובת: רח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 5. תעודת הסמכה של רופאים – תעודה מקורית או העתק נאמן למקור עם חתימה וחותמת של משרד הבריאות ומורשי החתימה של לשכת הבריאות המחוזית בעיר המגורים.
 6. פסקי דין והחלטות בתי משפט – לאימות של פסקי דין והחלטות מבתי משפט יש לצרף עותק מצולם של פסק הדין, או ההחלטה בשלמותה, עם חותמת נאמן למקור. את המסמך יש להחתים בחתימה וחותמת של מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי של בית המשפט בו ניתנה ההחלטה או פסק הדין.
 7. צווי ירושה מהרשם לענייני ירושה – מסמך מקורי בלבד עם חתימת מורשי החתימה מטעם הרשם לענייני ירושה באזור המגורים בו נחתם הצו.
 8. צווי ירושה מבתי משפט – מסמכים מקוריים, או נאמנים למקור, המאושרים על ידי מזכיר ראשי או רשם בית משפט וחתימת מזכיר ראשי של בית המשפט בו נחתם הצו.
כיצד יודעים האם לשלם אגרה או לא לשלם אגרה ?

כאמור הליך אימות התעודה מחייב תשלום אגרה בסך 35 ₪, אך זאת רק אם המדינה אליה מיועדת התעודה – חתומה על אמנת האפוסטיל.

נכון לשנת 2020 חברות 118 מדינות באמנה:

אם המדינה אליה מיועדת התעודה חתומה על אמנת האג, התעודה תאומת בחותמת Apostille ולא יידרש כל אימות נוסף. (כלומר במקרה זה יש לשלם אגרה בסך 35 ₪ עבור כל תעודה)

אם המדינה אליה מיועדת התעודה לא חתומה על אמנת האג, התעודה תאומת בחותמת משרד החוץ שאינה Apostille (שימו לב, עדיין צריך להגיע למשרד החוץ לאמת את התעודה!).

לאחר האימות ע״י משרד החוץ, יידרש אימות נוסף של נציגות המדינה אליה מיועדת התעודה.

במקרה זה – אין צורך בתשלום האגרה בסך 35 ₪.

יש לכם שאלות נוספות? צריכים עזרה עם אימות התעודות? הגיבו לפוסט זה או פנו אלינו ונשמח לעזור בהקדם !