fbpx

המדריך להגשת תביעה קטנה

פורסם לפני 2 שנים

תביעה קטנה הוא הליך ייחודי שנועד לתת מענה לאנשים פרטיים לנהל משפט בצורה פשוטה, מהירה וזולה. בגלל ייחודיות ההליך, נקבעו קריטריונים שיגבילו את העניינים שיידונו במסגרת תביעה קטנה, בין היתר הגבלת סכום התביעה, הגבלת סוג התובע/ת וכמות התביעות הקטנות שמותר להגיש בכל שנה.

במדריך זה נרכז את ההוראות לגבי מה מותר ומה אסור, נפרט את אפשרויות ההגשה, הדרישות, המסמכים הנדרשים ועניינים נפוצים אחרים.

יש לכם שאלה? הגיבו לפוסט! מבטיחים לענות על הכל.

נושאים להגשת תביעה קטנה

בית המשפט לתביעות קטנות מוסמך לדון בכל נושא (למעט נושאים שהסמכות העניינית שלהם נתונה לבתי משפט ספציפיים כמו דיני עבודה, דיני משפחה), כל עוד התביעה היא עד הסכום המותר לפי התקנות.

הנושאים הנפוצים ביותר להגשת תביעות קטנות לפי נתוני בית המשפט (בין השנים 2018 -2022) הם:

  • ספק לקוח – כל תביעה הקשורה ליחסים בין ספק ללקוח
  • תביעות רכב – תאונות דרכים, נזקים לרכב, תביעה נגד איש מקצוע שגרם לנזקים וכיוצ״ב
  • תיירות / תעופה – ביטול או עיכובים בטיסה, תביעות נגד בתי מלון, בוקינג וכו׳
  • ספאם – פרסומות אסורות לפי סעיף 30א לחוק התקשורת – פיצוי בגין כל הודעה עד 1,000₪ ללא הוכחת נזק
  • שכירות – מול בעל דירה, שכנים.
  • כספית / נזקי גוף – למשל תביעת לשון הרע בגין הוצאת דיבה, שהפכה לנפוצה בבתי המשפט לתביעות קטנות
כמות התיקים שנפתחים כל שנה בחלוקה לנושאים

באתר המועצה הישראלית לצרכנות יש דומגאות להורדה בקובץ וורד של כתבי תביעה מתחומים ונושאים רבים. לחצו למעבר לאתר

תנאי הסף - הקריטריונים להגשת תביעה קטנה

תביעה קטנה נועדה בעיקר לסוגיות צרכניות (ספק לקוח, רכב, תיירות, הפליה, שכירות, ספאם) אך בתי המשפט לתביעות קטנות יכולים לדון בכל נושא אחר כמו תביעות נזקי גוף קטנות, תאונות דרכים וכל עניין שאינו בסמכות עניינית ייעודית של בית משפט אחר (כמו דיני עבודה, דיני משפחה), ובסכום התביעה המקסימלי המותר.

ישנם 3 תנאי סף:

1) רק יחידים (אנשים פרטיים) יכולים להגיש תביעה קטנה (כלומר חברה חברה בע״מ לא יכולה להגיש תביעה קטנה) – סעיף 60 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ״ד – 1984: ״בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית שהגיש יחיד…״

2) סכום התביעה הוא עד 34,600₪ (נכון לינואר 2022) – ומתעדכן בכל שנה.

3) מותר להגיש עד 5 תביעות קטנות באותה שנה. מעל ל-5 תביעות בית המשפט רשאי להעביר את הדיון לבית משפט השלום.

דרכי ההגשה - אונליין או פיזית

יש שתי דרכים להגיש תביעה קטנה:

1. דרך מערכת ״נט המשפט״, המערכת הממשלתית לניהול תיקי בתי המשפט. ניתן להגיש תביעה רק אחרי הזדהות בסיסמה שהונפקה על ידי מערכת הזדהות ממשלתית.

מדריך התחברות והרשמה מפורט של הרשות השופטת ← לחצו כאן להורדת המדריך הממשלתי

2. באמצעות מילוי טופס התביעה והגשה פיזית לבית המשפט בו יתנהל התיק. (ראו בהמשך על טופס תביעה קטנה)

טופס תביעה קטנה

את התביעה הקטנה צריך להגיש לפי ״טופס תביעה קטנה״ או בשמו המקצועי – טופס 1 לתוספת לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל״ז-1976, המחויב על פי הוראות תקנה 3 לתקנות אלו:

״תביעה תיפתח בהגשת כתב תביעה לבית המשפט לפי טופס 1 שבתוספת.״

את הטופס ניתן להוריד דרך הקישור הבא הורדת טופס 1 לתוספת

מסמכים נוספים לצירוף לתביעה הקטנה

מלבד טופס התביעה לפי תקנה 1, יש חובה לצרף לכתב התביעה את כל המסמכים שרוצים להסתמך עליהם במשפט. זה כולל התכתבויות, מכתבים, וואטסאפים, תמונות, חוות דעת, הקלטות וכיוצ״ב.

תקנה 3(ב) לתקנות שיפוט תביעות קטנות קובעת כך:

״ (ב) התובע יצרף לכתב התביעה את כל המסמכים שהוא מבקש להסתמך עליהם במשפט אם הם מצויים ברשותו; ואולם בית המשפט רשאי להתיר לתובע להגיש מסמך שלא צורף לכתב התביעה אם מצא שהמסמך דרוש לצורך מתן פסק דין או מכל סיבה חשובה אחרת.״

סמכות מקומית - איך יודעים לאיזה בית משפט צריך להגיש את התביעה הקטנה

תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות קובעת שניתן להגיש את התביעה לכל אחד מבתי המשפט שנמצאים באותו מחוז שיפוט שמתקיים לגביו אחד מאלה:

1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע (לא של התובע).

או 

2) מקום המעשה או המחדל שבגללו מוגשת התביעה.

בתביעה שעוסקת בפרסום/מסחר באינטרנט ניתן להגישה לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו או עסקו של התובע/הנתבע.

*אם יש מספר נתבעים, בית המשפט שמוסמך לדון בתביעה יהיה כל בית משפט שמוסמך לדון כלפי אחד הנתבעים, על פי הכללים שצוינו למעלה.

*הגשת תביעה שכנגד תוגש לאותו בית המשפט שבו הוגשה התביעה המקורית. 

*ניתן להגיש את התביעה לפי הכללים שצוינו פה גם אם בין בעלי הדין סוכם אחרת. 

רשימת בתי המשפט לתביעות קטנות, כולל כתובות, בחלוקה למחוזות:

אילת – דרך יותם 3, אילת)

אשדוד – מורדי הגטאות 1 אשדוד)

אשקלון – שדרות בן גוריון 19, אשקלון)

באר שבע – התקווה 5, באר שבע)

דימונה – שדרות בן גוריון 1, דימונה)

קריית גת – חשוון 12, קריית גת).

כפר סבא – הטחנה 5, כפר סבא

נתניה – הרצל 57, נתניה

פתח תקווה – בזל 1, פתח תקווה

ראשון לציון – ישראל גלילי 5, ראשון לציון

רחובות – רוז׳נסקי 9, רחובות

רמלה – שדרות ויצמן 3, רמלה

בת ים – הרב ניסנבוים יצחק 7, בת ים

תל אביב ויצמן – ויצמן 1, תל אביב

תל אביב שוקן – שוקן 25, תל אביב

הרצליה – בן גוריון 31, הרצליה

בית שמש – הרצל 9, בית שמש

ירושלים – חשין 6, ירושלים

חדרה – הלל יפה 7א׳ חדרה

חיפה – שדרות הפלי״ם, חיפה

עכו – יהושפט 15, עכו

קריות – דרך עכו 194 קריית ביאליק

בית שאן – שאול המלך 31, בית שאן

טבריה – חשמונאים 3, טבריה

מסעדה – מול בית הדואר בכפר מסעדה

נצרת – כיכר קריית יצחק רבין נוף הגליל, נצרת עילית

עפולה – מנחם אוסישקין 42, עפולה

צפת – מרום כנען צפת

קצרין – שיאון 1, קצרין

קריית שמונה – שדרות תל-חי 97, קריית שמונה

סכום מקסימלי להגשת תביעה קטנה - 34,600₪

סכום התביעה המקסימלי להגשת תביעה קטנה נקבע בהודעה של מנהל בתי המשפט מתוקף סמכותו לפי סעיף 2(ג) לצו בתי המשפט שמתפרסם ומתעדכן באתר הרשות השופטת ← לחצו כאן כדי לעבור לאתר הרשות השופטת

הסכום המקסימלי נכון לשנת 2022 – 34,600₪

בשנת 2021 – 33,800₪

אגרת בית המשפט בהגשת תביעה קטנה

לפי תקנה 6 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל״ז – 1976, הכלל הוא פשוט – משלמים 1% מסכום התביעה (בעיגול כלפי מעלה בכפולות של 5₪) או 50₪, לפי הגבוה מביניהם.

במילים אחרות:

בתביעה של עד 5,000₪ – משלמים 50₪

בתביעה מעל 5,001₪₪ – משלמים 1% (בעיגול כלפי מעלה בכפולות של 5₪)

מי נגד מי - למי מותר לתבוע בהליך תביעה קטנה?

כל המטרה של הליך תביעה קטנה הוא להקל על האדם הפרטי בהליך בירור תביעה מהיר, ללא עורכי דין, זול וקל.

לכן, רק לאנשים פרטיים (לא חברות בע״מ) מותר להגיש תביעה קטנה. כמה אנשים פרטיים יכולים לתבוע יחדיו (עד לסכום המותר לתביעה). בצד הנתבעים מותר לתבוע גם פרטיים, גם חברות בע״מ וגם עוסקים מורשים.

הגבלת כמות התביעות הקטנות שתובע/ת רשאי/ת להגיש - עד 5 תביעות בשנה

מותר להגיש עד 5 תביעות קטנות לאותו בית משפט בכל שנה קלנדרית. במקרה של הגשת תביעה נוספת, רשאי השופט לא לדון בה ולהעבירה לבית משפט השלום.

בירור מצב התיק ושאלות על המשך ההליך

כשרוצים לפנות למרכז המידע של בית המשפט כדי לברר נושאים כלליים, סטטוס התיק, מועד דיון, בירור לגבי מצב מסירת התביעה לנתבעים וכל נושא אחר – ניתן לעשות זאת דרך הצאט ״אונליין״ , שפועל בימים א׳-ה׳ 8:00-17:00 ובערבי חג משעה 8:00-12:30 או במוקד הטלפוני 3852*.

** לצורך קבלת מידע כללי בלבד, ניתן לפנות למרכז המידע בכתובת המייל הבאה: Courtinfo@court.gov.il

שעות הפעילות של המוקדים כפי שמוצגים באתר בתי המשפט