fbpx

אפוסטיל משרד החוץ VS אפוסטיל בית משפט

פורסם לפני 2 שנים

רבים תוהים לגבי ההבדלים בין אימות אפוסטיל משרד החוץ לבין אימות אפוסטיל בבית המשפט. אומנם שני האימותים נקראים אפוסטיל אך הם מקיימים שני תפקידים שונים לגמרי.

כדי לדעת לאיזה אימות אפוסטיל אתם זקוקים, עליכם להבין בראש ובראשונה מהם ההבדלים ביניהם?

קריטריונים

אפוסטיל משרד החוץ

אפוסטיל בית משפט

סוגי מסמכים

תעודות ציבוריות שהוצאו ע"י רשות ציבורית במדינה, כגון תעודת השכלה ממשרד החינוך, תעודת לידה, תעודת שינוי שם, תמצית רישום, תעודת נישואין, תעודת גירושין, תעודת מידע פלילי או מסמכים רשמיים שונים שהוצאו ע"י אחת מרשויות המדינה.

מסמך שאינו ציבורי, ואשר אושר על ידי נוטריון רשום כגון תרגום נוטריוני (לתעודה מקורית שתורגמה ע"י נוטריון מוסמך), צוואה, חוזה או יפוי כוח.

למה מיועד האימות?

מאשר שהתעודה אכן אינה מזוייפת והונפקה על ידי מדינת ישראל.

מאשר שהנוטריון שחתם על אישור נוטריוני זה או אחר מוסמך לשמש כנוטיריון במדינת ישראל ועשה את האישור הנוטריוני כפי שמחייב החוק

דוגמה לאימות והיכן יופיע על התעודה?

חתימת אפוסטיל דוגמה

על גבי התעודה, אם לתעודה מספר דפים, האימות יופיע פעם אחת בגב העמוד הראשון.

טופס אפוסטיל דוגמא

מאחורי הדף הראשון של המסמך/ התרגום.

על ידי מי ניתן האימות והיכן ניתן לבצע זאת?

האימות ניתן ע"י פקידי משרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים.

ניתן לבצע זאת רק במשרד החוץ בירושלים.

ניתן על ידי פקיד בית משפט שהוסמך לכך, והוא מהווה אישור לחתימת הנוטריון על גבי המסמך.

ניתן לבצע זאת בבתי משפט השלום בארץ.

אפוסטיל משרד החוץ

סוגי מסמכים

תעודות ציבוריות שהוצאו ע"י רשות ציבורית במדינה, כגון תעודת השכלה ממשרד החינוך, תעודת לידה, תעודת שינוי שם, תמצית רישום, תעודת נישואין, תעודת גירושין, תעודת מידע פלילי או מסמכים רשמיים שונים שהוצאו ע"י אחת מרשויות המדינה.

למה מיועד האימות?

מאשר שהתעודה אכן אינה מזוייפת והונפקה על ידי מדינת ישראל.

דוגמה לאימות והיכן יופיע על התעודה?

חתימת אפוסטיל דוגמה

על גבי התעודה, אם לתעודה מספר דפים, האימות יופיע פעם אחת בגב העמוד הראשון.

על ידי מי ניתן האימות והיכן ניתן לבצע זאת?

האימות ניתן ע"י פקידי משרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים.

ניתן לבצע זאת רק במשרד החוץ בירושלים.

אפוסטיל בית משפט

סוגי מסמכים

מסמך שאינו ציבורי, ואשר אושר על ידי נוטריון רשום כגון תרגום נוטריוני (לתעודה מקורית שתורגמה ע"י נוטריון מוסמך), צוואה, חוזה או יפוי כוח.

למה מיועד האימות?

מאשר שהנוטריון שחתם על אישור נוטריוני זה או אחר מוסמך לשמש כנוטיריון במדינת ישראל ועשה את האישור הנוטריוני כפי שמחייב החוק

דוגמה לאימות והיכן יופיע על התעודה?

טופס אפוסטיל דוגמא

מאחורי הדף הראשון של המסמך/ התרגום.

על ידי מי ניתן האימות והיכן ניתן לבצע זאת?

ניתן על ידי פקיד בית משפט שהוסמך לכך, והוא מהווה אישור לחתימת הנוטריון על גבי המסמך.

ניתן לבצע זאת בבתי משפט השלום בארץ.

לאחר שהבנתם את ההבדלים העיקריים, מומלץ לברר מול המוסד או הרשות המבקשת את אימות האפוסטיל מהם דרישותיהם ואילו מסמכים הם צריכים לקבל, ובהתאם תוכלו לדעת איזה אימות אפוסטיל אתם צריכים